NAŠE USLUGE

Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje po principima Gestalt psihoterapije i DIR®Floortime™ pristupa je dostupno uživo i online. Namijenjeno je pojedincima i roditeljima koji se nalaze pred izazovima ili traže odgovore na pitanja.

Kombinirajući različite pristupe, iskustvo i znanje, ali i različite tehnike, savjetovanje se može provesti online ili uživo. Učestalost dolazaka se dogovara u skladu s potrebama klijenta i mogućnostima.

“Mislio sam da sam slomljen i da me treba popraviti.
Nije istina!
Bio sam povrijeđen i trebao sam zacijeliti…
A to je potpuno drugačiji koncept.”

Psihološke procjene za djecu i odrasle

Psihološke procjene za djecu i odrasle najsuvremenijim psihološkim testovima uz korištenje više metoda, ovisno o tome na koja pitanja želite dobiti odgovor.

Multimetodni pristup procjeni podrazumijeva korištenje više izvora informacija od dubokog intervjua s roditeljima, ispitivanja obilježja ranog razvoja, uzimanje u obzir funkcioniranje u drugim “životnim” situacijama osim one ispitne zbog čega se nerijetko sama procjena kod psihologa nadopunjuje opažanjem ponašanja u vrtiću, školi, na treningu, na terapijama, iz obiteljskih odnosa i odnosa s vršnjacima… Odgojitelji, učitelji, treneri i terapeuti su, uz roditelje, vrijedan izvor informacija o tome kako dijete inače funkcionira kako bismo lakše prepoznali što dijete motivira i dobili što obuhvatniju sliku djetetova funkcioniranja, a sa svrhom razumijevanja djetetova trenutačnog funkcioniranja te razvijanja intervencija kada su potrebne. Slično se nastoji ostvariti i kada je riječ o procjeni odraslih. “Procjena ponašanja” više nije sinonim za izravno opažanje ponašanja, već se odnosi na primjenu mnogobrojnih metoda sa svrhom procjene znatno šireg raspona osobnih i situacijskih varijabli koje su važne u kreiranju individualnih praktičnih smjernica i eventualno uključivanje u tretman.


Procjene mogu poslužiti za mnoge obrazovne svrhe i svrhe očuvanja mentalnog zdravlja, uključujući procjenu teškoća, osmišljavanje intervencija, procjenu učinkovitosti postojećih usluga ili pak probir rizične djece.

Za provedbu se, pored ostalih, koriste Wechslerovi testovi kojima se promatraju specifične kognitivne sposobnosti. Primjenom je moguće identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju i čitanju, hiperaktivnu djecu, djecu s poremećajima pažnje, emocionalnim poremećajima, poremećajima u ponašanju, oštećenjima sluha, te s problemima u produkciji i razumijevanju govora. Koristi se u okviru identifikacije i procjene mentalne retardacije, kao sastavni dio baterija za neuropsihološku procjenu djece, adolescenata i odraslih, te za identifikaciju nadarene djece. Primjenom niza drugih testova stječe se uvid u socio-kognitivne sposobnosti, vizuo-motoričke sposobnosti, osobine ličnosti i drugo, ovisno o razlogu dolaska i indikacijama. Psihomotoričkom testu već može pristupiti dijete u prvom mjesecu života.

Rana intervencija omogućava prevenciju različitih psihičkih teškoća odnosno bolju prognozu u slučaju razvojnih poremećaja, a budući da čvrsto vjerujem u to, svoj djeci mlađoj od 3 godine se ADOS-2 u slučaju potrebe dodatno ne naplaćuje prilikom razvojne procjene.

Ako ste roditelj i zabrinuti ste za djetovo funkcioniranje, kontaktirajte nas s opisom problema kako bismo pronašli uslugu koja je optimalna za vas.

Za procjenu odraslih, također koristimo suvremene psihologijske testove čime se procjenjuju specifične kognitivne i vizuo-motoričke sposobnosti, osobine ličnosti. Nudimo procjenu kad postoji sumnja u neurodivergentnost, odnosno poremećaja iz spektra autizma i/ili ADHD-a kod odraslih osoba.

The child may have a disorder or a set of problems, but he is not the disorder. He is a human being with real feelings, real desires, and real wishes” – Stanley Greenspan

ADOS-2

ADOS-2 procjena Opservacijskim protokolom za dijagnostiku autizma za djecu i odrasle.

ADOS-2 je standardizirani i polustrukturirani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike za procjenu pojedinaca za koje postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Namijenjen je djeci i odraslima. Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite uporabe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od uporabe planiranih društvenih aktivnosti koji se nazivaju poticajima. Poticaji daju kontekst u kojem se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja.
Postoji pet različitih modula, a svi moduli sastoje se od zadataka relevantnih za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma za različite razvojne razine te različite kronološke dobi.

Zadaci u ADOS-u-2 razlikuju se od modula do modula no dijele isti princip – podrazumijevaju namjerne varijacije u ponašanju ispitivača uporabom hijerarhije strukturiranih i nestrukturiranih socijalnih poticaja.

Floortime

Floortime je vrlo učinkovit interventan pristup za djecu i adolescente s autizmom i drugim razvojnim poremećajima te različitim društvenim, emocionalnim i kognitivnim izazovima. Usluga je dostupna uživo, a po indikaciji i u dogovoru je istu moguće provesti u obiteljskom domu korisnika.

 All children have within them the potential to be great kids. It’s our job to create a great world where this potential can flourish.” – Stanley Greenspan, 2007.

Brojna su istraživanja dokazala da interaktivna iskustva mogu realno promijeniti fizičku strukturu mozga, a način na koji se djeca razvijaju umnogome ovisi o vrsti iskustava u koja su uključena. Floortime pruža metode koje svakom djetetu omogućavaju da se penje po stubama razvoja putem razvojnog pristupa koji ubuhvaća dijete na njegovom trenutnom stupnju funkcioniranja, radi s jedinstvenim osobinama njegova živčanog sustava i koristi intenzivna interaktivna iskustva kako bi mu omogućio da ovlada novim sposobnostima.

Konkretnije, pristup pomaže svakom djetetu u ovladavanju sa šest fundamentalnih razvojnih vještina na kojima se temelji naša inteligencija i nošenje s okolinom. Svladavanje svake od tih vještina predstavlja novi stupanj ili miljokaz razvoja. Postoji predrasuda kako je Floortime namijenjen samo za najmlađu djecu no opisani su razvojni miljokazi i za djecu školskog uzrasta, adolescente i odrasle osobe te tako postoji ukupno 16 razvojnih vještina.
Tri aspekta djetetova okruženja zajedno utječu na to koliko dobro ovladava tim funkcionalnom emocionalnim miljokazima. Prvo je djetetova biologija, neurološki potencijal ili izazovi koji podupiru ili ometaju njegovo funckioniranje. Drugo su djetetovi vlastiti interaktivni obrasci s roditeljima, odgojiteljima, terapeutima, učiteljima, rođacima i drugima. Treće su obrasci obitelji, kulture i šire okoline.

Dozvolite mi da vas i vaše dijete upoznam kako bih mu pomogla da se penje stubama razvoja.

 

Edukacije i konzultacije

Edukacije i konzultacije za stručnjake pomagačkih zanimanja, vrtiće, škole, sportske grupe, grupe roditelja su također dostupne uživo i online. Teme se pripremaju i obrađuju po dogovoru, ovisno o vašim potrebama i ciljevima. 

Nudim teorijsku podlogu i edukativne smjernice iz područja psihologije, socio-emocionalnih poteškoća, razvojnih poremećaja, Floortime terapije koja je primjenjiva u vrtićima i školama… Pomažem vam pri izradi plana rada i ciljeva intervencija za dijete s izazovima ili u suradnji s vama izrađujem socijalnu priču kako bismo djetetu približili prihvatljiva ponašanja i ugasili ona nepoželjna. Cijena se određuje ovisno o vještinama koje želite usavršiti ili naučiti, satnici, broju polaznika…

Naručite se

  Osobne podatke koje nam dajete na raspolaganje prikupljamo, obrađujemo ili koristimo kako bismo odgovorili na Vaše upite ili Vam osigurali ostvarivanje vaših prava temeljem zakonskih propisa. Vaši osobni podaci neće se davati trećim osobama.

  Cjenik

  USLUGA

  TRAJANJE

  CIJENA

  Razvojna procjena djeteta s pisanim mišljenjem

  2 sata uz inicijalni razgovor i savjetovanje, što je uključeno u cijenu

  150 €
  *odobrava se popust od 35 € na kontrolne procjene

  Proširena procjena djeteta s pisanim mišljenjem

  3 sata uz inicijalni razgovor i savjetovanje, što je uključeno u cijenu

  190 €
  *odobrava se popust od 35 € na kontrolne procjene

  ADOS-2 s pisanim mišljenjem

  40-60 minuta uz inicijalni razgovor i savjetovanje, što je uključeno u cijenu

  110 €
  *odobrava se popust od 35 € kada se provodi uz procjenu

  Procjena odraslih s pisanim mišljenjem

  4 sata uz inicijalni razgovor i savjetovanje, što je uključeno u cijenu

  235 €

  Savjetovanje

  45-60 minuta

  35 €

  Floortime susret

  45 minuta

  35 €

  Rad u malim grupama

  45-60 minuta

  30 €

  Inicijalni razgovor 

  60-90 minuta

  55 €

  Odlazak u vrtić/školu 

  60 minuta

  55 € + putni troškovi

  Pisano mišljenje o trenutnom statusu i ciljevima za roditelje djece koja su uključena u Floortime

  60-90 minuta

  40 €

  Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13)