Što je selektivni mutizam?

SELEKTIVNI MUTIZAM – Mutus (lat.) = nijemost U odnosu na neke druge poremećaje (autizam, socijalna fobija) o samom selektivnom mutizmu i tretmanu istog postoji značajno